wiki:WikiStart
close Warning: Can't synchronize with repository "(default)" ( does not appear to be a Git repository. See the log for more information.). Look in the Trac log for more information.

Version 30 (modified by Andrej Dundović, 11 years ago) (diff)

--

Kodiranje Križevaca / Crisium Code inicijativa je Udruge P.O.I.N.T. kojom se žele uvesti napredna socio-tehnološka rješenja za sveprisutno računarstvo. Kodiranje Križevaca namijenjeno je građanima i turistima za slobodnu upotrebu, a temelji se na otvorenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

Osnovna je motivacija želja za zaštitom i promocijom kulturno-povijesne baštine križevačkog kraja i Križevaca, jednog od najstarijih gradova kontinentalne Hrvatske, koji je još 1935. godine proglašen nepokretnim spomenikom kulture.

Razlog pokretanja ove inicijative nedostatak je suvremene i sustavne promocije kulturno-povijesne baštine posjetiteljima grada i turistima. Oslanja se na postojeći projekt udruge Krizevci.eu, a sastoji se od tehnološkog rješenja fizičkog i diskretnog „kodiranja“ nekoliko desetaka lokacija u Križevcima tzv. dvodimenzionalnim bar kodom s ciljem povezivanja fizičke lokacije i relevantnih informacija o toj lokaciji u virtualnom svijetu. Kao korisnički uređaj za „dekodiranje“ može se koristiti svaki „pametniji“ mobitel sa slobodno dostupnom aplikacijom za očitavanje i dekodiranje sadržaja bar koda. Takve su aplikacije već besplatno dostupne i globalno raširene među korisnicima. O svakoj se lokaciji nudi elektronički, odnosno višemedijski sadržaj sa www.krizevci.eu, a svaki bar kod nedvojbeno i jednoznačno ukazuje na pojedino mjesto na web-sjedištu koje odgovara „dekodiranoj“ lokaciji. Time se učinkovito i primjenom već dostupnih tehnologija te njihovom integracijom u otvoreno rješenje dostupno građanima stvara dodatna vrijednost za promociju kulturno-povijesnog naslijeđa i turističkih potencijala grada Križevaca.

Lokacije QR-ova

Predložene i realizirane lokacije na području Križevaca i okolice:

Tehnička izvedba

Tehnička izvedba inicijative sastoji se od izrade pločica i naljepnica s QR kodom i web aplikacije koja preusmjerava korisnika na željene stranice.

Prezentacije, promidžbeni materijali i dizajn

Sponzori i donacije

Ova građanska inicijativa provedena je zahvaljujući financijskoj potpori Regionalne zaklade za lokalni razvoj "Zamah" u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

https://magda.krizevci.info/trac/crisium-code/raw-attachment/wiki/Promid%C5%BEba/logo-N-zaklada_small.jpg https://magda.krizevci.info/trac/crisium-code/raw-attachment/wiki/Promid%C5%BEba/zamah_logo.jpg

Dokumentacija

Povratak na listu Trac projekata.