wiki:Predložene lokacije
close Warning: Can't synchronize with repository "(default)" ( does not appear to be a Git repository. See the log for more information.). Look in the Trac log for more information.

Lokacije povezane s projektom Krizevci.eu

Popis predloženih lokacija za koje postoji tekst na krizevci.eu:

 • Crkva Sv. Križa
 • Župna crkva Sv.Ane
 • Grkokatolička katedrala
 • Crkva Majke Božje Koruške
 • Kapelica Sv. Marka
 • Kapelica Sv. Roka
 • Kapela sv. Florijana
 • Crkva sv. Save
 • Sinagoga
 • Kalnik
 • Gradski muzej
 • Likovna galerija
 • Željeznička stanica
 • Štatuti
 • Hrvatski dom
 • Gradsko groblje
 • Zgrada mlina
 • Gradski bazeni
 • Statua Antun Nemčić pl. Gostovinski
 • Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkog (Pavlinska gimnazija – školstvo i prosvjeta)
 • Glazbena škola A.Štrige
 • OŠ Modec
 • OŠ Nazor
 • Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
 • VG Učilište
 • Kuća - Fran Gundrum Oriovčanin
 • Kuća/ulica Nina Vavra
 • Kuća Magde Logomer Herucine – ne zna se koja je! :D
 • Ljudevit Farkaš Vukotinović (ulica/na Kalniku spomen obilježje)
 • Sidonija Rubido Erdedi ( i na ulicu u Kž i na dvorac u Gornjoj Rijeci? :D)
 • Marcel Kiepach (rodna kuća dinamo vrtuljak ili paviljon?)
 • Kuća Detonija
 • Branko Zorko

Pod imenima osoba misli se na lokaciju koja je vezana za njih (rodna kuća ili radno mjesto).

Druge lokacije

Last modified 11 years ago Last modified on 04/30/2013 07:35:26 AM